Zorgboerderij Groot Kootwijk, Barneveld

In maart 2019 voerde de inspectie een hertoets uit bij Zorgboerderij Groot Kootwijk. Bij de hertoets zijn elf verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf opnieuw door de inspectie beoordeeld. Dit zijn de zeven verwachtingen waaraan Zorgboerderij Groot Kootwijk tijdens de eerste toets in juni 2018 niet voldeed en de vier verwachtingen waar de inspectie destijds een aandachtspunt formuleerde.

Zorgboerderij Groot Kootwijk voldeed tijdens de hertoets aan de elf opnieuw beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij twee verwachtingen formuleert de inspectie een aandachtspunt. De inspectie acht Zorgboerderij Groot Kootwijk in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

In juni 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij Zorgboerderij Groot Kootwijk. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Zorgboerderij Groot Kootwijk verantwoorde jeugdhulp biedt.

Zorgboerderij Groot Kootwijk voldeed op het moment van het eerste toezicht aan 23 van de 32 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld. Aan zeven verwachtingen voldeed Zorgboerderij Groot Kootwijk niet.

In oktober 2018 ontving de inspectie een verbeterplan van Zorgboerderij Groot Kootwijk, gericht op de geconstateerde tekortkomingen. In maart 2019 voerde de inspectie een hertoets uit bij Zorgboerderij Groot Kootwijk.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.