Toezicht op zorgnetwerken: Specialistische verpleging en zorg thuis, in de eigen omgeving is belangrijk voor het kind, en vraagt veel van het netwerk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het functioneren van de zorgnetwerken rondom kinderen in beeld gebracht. Het gaat om kinderen die zorg thuis, in de eigen omgeving krijgen en waar de specialist in het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor de zorg. Vaak zijn er meerdere zorg- en hulpverleners betrokken bij de zorg voor deze kinderen. De inspectie toetste de kwaliteit van de zorg en ook de samenhang en de samenwerking in de zorgnetwerken van deze kinderen.