Stichting Stimezo Zwolle verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stimezo Zwolle onder verscherpt toezicht gesteld.

Reactie Stimezo

Stimezo wordt geleid door een deskundige directie en ervaren bestuurders. - IGJ heeft, op basis van controles, met ons geconcludeerd dat de voorwaarden voor goede zorg 100% aanwezig zijn bij Stimezo. Om die reden kan Stimezo zich niet verenigen met de aanleiding voor verscherpt toezicht. - Stimezo biedt kwalitatief goede zorg en werkt met specialisten die hart hebben voor de zorg aan onze (kwetsbare) doelgroep. - Bij Stimezo wordt gebruikt gemaakt van de meest veilige technieken. Continu zijn wij gericht op het verbeteren en vernieuwen daarvan. - Stimezo wenst uiteraard altijd te leren en te verbeteren. Zelfs vóór de controle van IGJ had Stimezo de genoemde aandachtspunten die IGJ benoemt in de kennisgeving reeds opgepakt en in overeenstemming gebracht met wet- en regelgeving. Ook werden er statutaire maatregelen getroffen om het besturingsprobleem op te lossen. - De zorgverlening van Stimezo wordt door zowel cliënten als beoordelingsinstanties kwalitatief als hoogwaardig bestempeld. Dat is voor Stimezo het belangrijkste.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder. De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.