Stichting Kindvoorop, Glanerbrug

In maart 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Stichting Kindvoorop. Doel van het toezicht was om te bepalen of de aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt.

Kindvoorop voldeed op het moment van het onderzoek aan 6 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie trof een groot aantal tekortkomingen aan binnen de vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

Naar aanleiding van het toezicht heeft de inspectie zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp die Kindvoorop biedt. Omdat de inspectie zorgen heeft over de voorwaarden waaronder Kindvoorop hulp biedt, heeft de inspectie ook zorgen over de veilige en gezonde ontwikkeling van de jeugdigen die op dit moment bij Kindvoorop verblijven.

Verbeterplan

De inspectie heeft, gelet op de zorgen omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp, tijdens het toezichtbezoek met Kindvoorop besproken dat zij op korte termijn externe expertise in zou schakelen die kan helpen bij het verbetertraject. Na het toezicht heeft de aanbieder een zorgmanager en een orthopedagoog gevonden die van dienst kunnen zijn. Ook geeft de aanbieder aan dat zij medewerkers heeft aangetrokken met een relevante MBO-4 opleiding.

De inspectie verwacht dat Kindvoorop alle tekortkomingen opheft en een verbeterplan opstelt om dit te realiseren. Kindvoorop moet dit verbeterplan uiterlijk 3 mei 2019 aan de inspectie sturen. Dit verbeterplan moet verbeteracties bevatten op alle onvoldoende verwachtingen en de voldoende verwachtingen met een aandachtspunt zoals beschreven in dit rapport.

Verder moet het verbeterplan concreet zijn, een duidelijke prioritering en een tijdpad bevatten dat er toe leidt dat uiterlijk 3 september 2019 aan alle 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd voldaan wordt. Het verbeterplan zal door de inspectie getoetst worden op volledigheid, ambitie en realisme.

De inspectie zal de voortgang bij Kindvoorop volgen en toetsen in de praktijk.

Hoort bij