De kunst van ambachtelijke afstemming

Het onderzoeksrapport 'De kunst van ambachtelijke afstemming' is een van de eindproducten van het onderzoek 'Ervaren cliëntafhankelijkheid'. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’.

Het onderzoek 'ervaren cliëntafhankelijkheid' was één van de geplande acties waarin wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking.

Hoort bij