Zorgboerderij Boom-Van de Nes Middenbeemster

In oktober 2018 deed de inspectie onderzoek bij Zorgboerderij Boom-Van de Nes. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Zorgboerderij Boom-Van de Nes verantwoorde jeugdhulp biedt. Zorgboerderij Boom-Van de Nes biedt sinds 2009 dagbesteding en logeeropvang aan jeugdigen. 

Zorgboerderij Boom-Van de Nes voldeed op het moment van het onderzoek aan 18 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld.

Bij het thema Cliëntenpositie voldeed Zorgboerderij Boom-Van de Nes aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

Inmiddels heeft de aanbieder een aantal verbetermaatregelen genomen. De inspectie verwacht dat Zorgboerderij Boom-Van de Nes samen met Stichting Landzijde de resterende verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Elk kind een veilig thuis en een gezonde ontwikkeling