Hertoets: De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp bij Pluryn De Hoenderloo Groep

In november 2018 voerde de inspectie een hertoets uit bij DHG. De inspectie toetste daarbij of de geconstateerde tekortkomingen en aandachtspunten zijn opgeheven.

Uit de hertoets blijkt dat ondanks de inspanningen van de directie en de inzet en betrokkenheid van het personeel DHG er nog onvoldoende in is geslaagd om de afgesproken verbeteringen afdoende en tijdig door te voeren. Verbetering is nodig op de volgende criteria:

  • Professionals bieden passende hulp;
  • Professionals kennen verlof verantwoord toe;
  • De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in;
  • De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen.

Verbeterplan

De inspectie heeft DHG verzocht een concreet verbeterplan op te stellen, met hierin termijnen opgenomen binnen welke DHG verwacht te voldoen aan alle verwachtingen voor gespecialiseerde hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

DHG heeft inmiddels een integraal verbeterplan opgesteld met hierin tevens de verbetermaatregelen die nodig zijn om tekortkomingen op te heffen op basis van een tweede onderzoek door de inspectie op dezelfde locatie. De inspectie heeft het verbeterplan beoordeeld en concludeert dat het verbeterplan voldoende volledig en realistisch is. Op basis van de reeds getroffen verbetermaatregelen heeft de inspectie vertrouwen dat DHG verdere verbetering op de geconstateerde punten kan realiseren.

De inspectie zal de voortgang van het verbetertraject nauwgezet volgen en ook toetsen in de praktijk.

De inspectie toetste zestien verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, waar DHG bij de eerste toets in november 2017 onvoldoende scoorde of waar de inspectie een aandachtspunt formuleerde.