Gezinshuis De Morgenster, Rilland

In januari 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) onderzoek bij Gezinshuis De Morgenster. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Gezinshuis De Morgenster verantwoorde jeugdhulp biedt.

Gezinshuis De Morgenster voldeed op het moment van het onderzoek aan 28 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en cliëntenpositie voldeed Gezinshuis De Morgenster aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Gezinshuis De Morgenster in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Gezinshuis De Morgenster concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Voor gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf bieden, gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) een op maat gesneden toezicht. Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruikt de inspectie een selectie van 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Hoort bij