Heykeshoeve Jeugdhulp in gezinsverband Ell

In januari 2019 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Stichting Heykeshoeve in Ell (hierna: Heykeshoeve). Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.

Heykeshoeve voldeed op het moment van het onderzoek aan 13 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie Heykeshoeve, niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Heykeshoeve, uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2016 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

Hoort bij