Casusonderzoek Gelderland- Onderzoek na suïcide van een jongere

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de jeugd-ggz en de jeugdzorg als twee afzonderlijke werelden hebben gehandeld bij de behandeling van een jeugdige. Nadat intensieve behandeling in de jeugd-ggz stagneerde is de jeugdige overgeplaatst naar de gesloten jeugdzorg. De jeugdige heeft kort na de overplaatsing suïcide gepleegd.