Stichting Stille Pieter

In september 2018 deed de inspectie onderzoek bij Stichting Stille Pieter. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Stichting Stille Pieter verantwoorde jeugdhulp biedt. Stichting Stille Pieter is een zorgboerderij en biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen in de vorm van logeeropvang, dagbesteding en begeleiding.

Stichting Stille Pieter voldeed op het moment van het onderzoek aan 21 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld.

De inspectie acht Stichting Stille Pieter in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Stichting Stille Pieter samen met Stichting Landzijde concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen.

De inspectie verwacht dat in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de verbetermaatregelen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.