Odigos

In oktober 2018 deed de inspectie onderzoek bij Odigos. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre Odigos verantwoorde jeugdhulp biedt.

Odigos voldeed op het moment van het onderzoek aan 19 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij het thema Cliƫntpositie voldeed Odigos aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie verwacht dat Odigos de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geĆÆmplementeerd zijn.

Dit verbeterplan moet uiterlijk vier weken na het versturen van het vastgestelde rapport aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme.

De inspectie zal de voortgang van de getroffen verbetermaatregelen bij Odigos volgen en zo nodig toetsen in de praktijk.