Verkenning suïcidemeldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: kansen voor preventie?

In 2017 zagen we een toename van het aantal meldingen van suïcides bij jeugdigen. Dat ook zoveel jonge mensen een eind maken aan hun leven is schokkend en roept vragen op. We besloten de informatie over meldingen te analyseren om kijken of daar aanknopingspunten uitkwamen voor preventie. Deze factsheet geeft een overzicht van onze cijfers en een schets van de kenmerken van suïcides bij jeugdigen. Ook wordt beschreven welke acties worden ingezet naar aanleiding van de toename van suïcides in 2017.