Zelfstandig verder? De opvang en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Toezichtonderzoek uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De inspecties concluderen dat de kwaliteit van de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op meerdere onderdelen niet voldoet aan de verwachtingen voor verantwoorde opvang en begeleiding.