Zorgboerderij Ons Kinderparadijs, Holsloot

Zorgboerderij Ons Kinderparadijs biedt dagbesteding, logeeropvang, crisisopvang, verblijf en beschermd wonen aan jeugdigen en (jong)volwassenen.

In maart 2018 deed de inspectie onderzoek bij Zorgboerderij Ons Kinderparadijs . Doel van het onderzoek was om te bepalen of de aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt. Omdat de inspectie bij dit onderzoek een groot aantal tekortkomingen constateerde, is de aanbieder gevraagd om maatregelen te nemen en de inspectie hierover te informeren.
In september 2018 heeft de inspectie een hertoets uitgevoerd bij Ons Kinderparadijs en daarbij getoetst of de eerder geconstateerde tekortkomingen en aandachtspunten inmiddels waren opgeheven en de aanbieder inmiddels verantwoorde jeugdhulp biedt.

Zorgboerderij Ons Kinderparadijs voldeed op het moment van de hertoets aan 26 van de 32 opnieuw getoetste verwachtingen. Zes verwachtingen zijn nog onvoldoende. Bij zes andere verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Bij de thema’s Leefklimaat en Cliëntpositie voldeed Zorgboerderij Ons Kinderparadijs aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.