Queen Beatrix Medical Center Sint Eustatius november 2018

In het kader van het toezicht op de gezondheidszorg op de BES-eilanden heeft de inspectie eind november 2018 een inspectiebezoek gebracht aan het Queen Beatrix Medical Center op Sint Eustatius.

Het Queen Beatrix Medical Center is gevestigd in Oranjestad op Sint Eustatius en is de enige aanbieder van curatieve gezondheidszorg op het eiland. Tijdens het bezoek is de zorgaanbieder op 11 thema’s getoetst, variërend van het thema goed bestuur tot aan medische evacuaties. Het rapport is op 10 mei 2019 aan de zorgaanbieder gezonden.

Bevindingen

Hoewel er op onderwerpen weldegelijk vooruitgang is geboekt ten aanzien van de situatie in 2013, luidt de conclusie dat op vrijwel alle thema’s (10 van de 11) verbetering noodzakelijk is. Dat geldt in het bijzonder voor de thema’s praktijkafspraken en infectiepreventie, waar door de tekortkomingen risico’s bestaan voor de kwaliteit van zorg.

Verbetermaatregelen

De IGJ vraagt de zorgaanbieder om binnen 6 maanden verbetermaatregelen te nemen. De zorgaanbieder moet binnen 6 weken een verbeterplan opstellen en voorleggen aan de inspectie. De inspectie zal op de uitvoering van de verbetermaatregelen toezien.

Rapport

Queen Beatrix Medical Center Sint Eustatius november 2018