Onderzoek publicatie personeelsgegevens

Het bureau Q-Consult Zorg heeft in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht  of zorgaanbieders de personeelssamenstelling op hun eigen site publiceren. Uit dit onderzoek blijkt dat 85 procent dit in 2017 heeft gedaan. Publicatie van de personeelssamenstelling is één van de vereisten die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg sinds 1 juli 2017 oplegt aan elke zorgorganisatie.