In openheid leren van meldingen 2016-2017

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt dit overzicht openbaar van het aantal meldingen die de inspectie heeft gekregen in 2016 en de eerste helft van 2017. Dit zijn het aantal meldingen dat ze heeft gekregen over:

  • ziekenhuizen, particuliere klinieken, abortusklinieken, revalidatiezorg (de sector die medisch specialistische zorg biedt) in heel 2016 en de eerste helft van 2017;
  • verpleeghuiszorg en thuiszorg in heel 2016 en de eerste helft van 2017.

Daarnaast staat in dit overzicht hoeveel bestuurlijke boetes ze heeft opgelegd en hoeveel tuchtklachten er waren in heel 2016. Tot slot legt de inspectie in dit document uit wat ze doet als ze een melding krijgt.

In 2016 en 2017 gaf de inspectie voor het eerst een overzicht uit van ontvangen calamiteiten in de medisch-specialistische zorg en verpleeghuiszorg en thuiszorg. Deze publicatie is het vervolg hierop.