Gezinshuis Het Twentse Geluk: Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp

In oktober 2017 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting onderzoek bij Gezinshuis Het Twentse Geluk in Delden.

Gezinshuis Het Twentse Geluk voldoet aan de vijftien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Dit betekent dat de inspectie deze aanbieder van jeugdhulp niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Gezinshuis Het Twentse Geluk uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.