Hertoets naar de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben een hertoets uitgevoerd op twee locaties van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen van Jade. De inspecties oordelen dat de kwaliteit van de beschermde opvang op deze locaties is verbeterd.