Onderzoek naar de certificering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut

Met dit rapport geeft de inspectie antwoord op de vraag of de kwaliteit van het Keurmerkinstituut als certificerende instantie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering voldoet. Ook geeft zij een toelichting op wat certificering eigenlijk inhoudt. De conclusie van de inspectie is dat de werkwijze van het Keurmerkinstituut op het thema jeugdbescherming enjeugdreclassering voldoet aan de verwachtingen uit de wet. De inspecties kunnen bovendien in hun gezamenlijke toezicht op de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering steunen op de bevindingen van het Keurmerkinstituut. Van belang is om op deze manier het toezicht op het jeugdstelsel zo efficiƫnt en effectief mogelijk uit te voeren.