Onderzoek Kleinschalige Jeugdhulp met Verblijf Ella Huis Zenderen

In december 2016 deden de inspecties onderzoek bij het Ella Huis. Doel van het onderzoek was om te bepalen of het Ella Huis verantwoorde jeugdhulp biedt. Het Ella Huis voldeed op het moment van het onderzoek aan 24 van de 32 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij het thema leefklimaat voldeed Het Ella Huis aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp. Inmiddels heeft het Ella Huis maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan 30 verwachtingen. De inspecties verwachten dat het Ella Huis samen met Jarabee maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen.

20 juli 2017 Vervolg op deze rapportage: De aanbieder en de hoofdaannemer Jarabee hebben de inspecties door middel van een verklaring geïnformeerd dat de benodigde verbeteringen zijn doorgevoerd waarmee het Ella huis voldoet aan alle, op één na, verwachtingen van het toetsingskader. De inspecties achten het Ellahuis hierdoor in staat om verantwoorde hulp te bieden.