Het resultaat telt ziekenhuizen 2015

Deze uitgave van Het Resultaat Telt (HRT) bevat een overzicht van de resultaten van de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen over het jaar 2015. Ook is er aandacht voor de totstandkoming van deze indicatoren.

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe indicator is dat deze leidt tot kwaliteitsverbetering. Daarnaast is het voor de inspectie een vereiste dat een nieuwe kwaliteitsindicator inzichtelijk kan maken in welke ziekenhuizen bepaalde zorg mogelijk risicovol is. Om aan deze eisen te kunnen voldoen wordt elke vier jaar een risicoprofiel ontwikkeld. Uit het nieuwe risicoprofiel blijkt dat de risico’s ervaren door zorgprofessionals verschoven zijn naar het diagnostische proces. Medicatie blijft een groot risico en kwetsbare groepen patiënten lopen het hoogste risico.