Onderzoek kleinschalige jeugdhulp met verblijf Gezinshuis Gentle Huissen

Gezinshuis Gentle voldeed op het moment van het onderzoek aan 29 van de 32 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en organisatie voldeed Gezinshuis Gentle aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld. Aan één verwachting voldeed Gezinshuis Gentle niet.

De inspecties verwachten dat Gezinshuis Gentle samen met Lindenhout maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen.

13 april 2017 - Vervolg op deze rapportage:

Aanbieder Gezinshuis Gentle en hoofdaannemer Lindenhout hebben de inspecties door middel van een verklaring geïnformeerd dat de benodigde verbeteringen zijn doorgevoerd waarmee het gezinshuis nu voldoet aan alle verwachtingen uit het Toetsingskader Kleinschalige jeugdhulp met verblijf. De inspecties achten gezinshuis Gentle hierdoor in staat om verantwoorde hulp te bieden.