Het Resultaat Telt: particuliere klinieken 2014

De inspectie concludeert op basis van de analyse van de risico-indicatoren 2014 dat onderdelen als het meten van patiënttevredenheid, certificering en de samenwerking met ziekenhuizen goed worden uitgevoerd. Zij concludeert ook dat het op andere onderdelen beter moet. Bijvoorbeeld de preoperatieve screening van de ASA-klasse, de BMI en delier (bij patiënten van 70 jaar en ouder).

De hygiënische bouwkundige omstandigheden bij het inbrengen van implantaten lijken in meerdere klinieken te kort te schieten. Het komt voor dat orthopedische-, oog- en borstimplantaten ingebracht worden in een operatiekamer die geen klasse 1 is, terwijl dit wel is vereist. Niet alle klinieken werken met een systeem van jaargesprekken, visitatie, IFMS en de regeling disfunctioneren voor medisch specialisten/artsen.