Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder!

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet met dit rapport voor de eerste keer geaggregeerd verslag van het risicogestuurde toezicht op de particuliere klinieken. Dit rapport laat zien dat het in de particuliere klinieken op onderdelen goed gaat. Maar er zijn ook punten die verbetering behoeven en er is meer aandacht nodig voor de mogelijke risico’s.

De zorg door particuliere klinieken omvat een breed palet. Van orthopedische behandelingen als nieuwe knieën tot facelifts en rimpelvullers, tot het bevolkingsonderzoek darmkanker. De patiënt weet de particuliere kliniek te vinden en heeft vertrouwen- of lijkt dat te hebben- in particuliere klinieken.

De inspectie blijft gericht toezicht houden op de particuliere klinieken. Dit gebeurt door onaangekondigde risicogestuurde inspecties maar ook gesprekken met bestuurders, koepels, wetenschappelijke verenigingen, zorgverleners en patiënten.