Onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre Jade ervoor zorgt dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen verantwoorde opvang en begeleiding krijgen in de beschermde opvang.

Het eindoordeel van de inspecties luidt dat de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die Jade uitvoert in opdracht van het COA, onvoldoende is.