Continuiteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd

Uit  onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de overdracht van patiëntengegevens bij kwetsbare ouderen blijkt dat zorgaanbieders de veldnormen voor een goede overdracht nog onvoldoende naleven. Daarmee komt de continuïteit van de zorg in het gedrang. Dat het proces meestal goed gaat komt door de direct betrokken zorgverleners.

Mede naar aanleiding van voorliggend onderzoek werken de betrokken zorgpartijen samen om dit proces te verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat er een duidelijke samenhang is tussen al deze verbeteringen.

De afzonderlijke toezichtsrapporten die bij dit onderzoek horen zijn openbaar. De inspectie publiceert rapporten van zorgaanbieders en fabrikanten maximaal 3 jaar. Ook rapporten van eventuele vervolgbezoeken worden gepubliceerd. Ga hier naar het overzicht