Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetste in 2013 bij 20 willekeurig gekozen ziekenhuizen de implementatie van het convenant ‘Veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis’.

Uit de bezoeken bleek dat bij de helft van de bezochte ziekenhuizen de invoering van het convenant nog niet genoeg  gevorderd was. Ook in de ziekenhuizen die op alle onderdelen voldoende scoorden was van volledige borging van het convenant nog geen sprake.

In de ziekenhuizen die onvoldoende scoorden, nam de inspectie maatregelen. De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding om meer zieken¬huizen onaangekondigd te bezoeken om de implementatie van het convenant te toetsen.