Staat van de Gezondheidszorg 2008

In de Staat van de Gezondheidszorg 2008 zijn door de inspectie de risico's van medische technologie onderzocht.

Uit het rapport blijkt dat zorginstellingen en zorgverleners zich veel te weinig bewust zijn van de risico's die medische technologie (apparatuur en hulpmiddelen) met zich meebrengt.

Jaarlijks zijn er door toepassingsfouten tientallen sterfgevallen. De patiëntveiligheid is onvoldoende gewaarborgd. Gebruikers mogen geavanceerde hulpmiddelen toepassen zonder dat ze hiervoor goed zijn opgeleid of een bekwaamheidstoets hoeven af te leggen. Ook gebrekkig onderhoud leidt tot incidenten met ernstige afloop.