COVID-19-crisis en particuliere klinieken

De COVID-19-uitbraak heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Vooral in de zorg zijn deze gevolgen zichtbaar. Particuliere klinieken leveren een deel van de niet-acute medisch specialistische zorg (zowel verzekerde als onverzekerde zorg). Ook hiervoor heeft de COVID-19-uitbraak gevolgen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inventariseerde deze gevolgen voor de particuliere klinieken met een korte vragenlijst.

In deze factsheet beschrijft de inspectie debelangrijkste uitkomsten op hoofdlijnen. De
resultaten gaan alleen over de 318 particuliere klinieken die de vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten in deze factsheet beschrijven de situatie van medio april 2020.