Opbrengst belronde klinische revalidatie aan post IC Covid-19 patiënten

IGJ heeft van 23 tot 29 april 2020 een belronde gehouden onder 20 klinische revalidatiecentra in Nederland. De inspectie sprak met bestuurders over medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) aan COVID-19 patiënten die opgenomen zijn geweest op een intensive care (IC).
De inspectie heeft de belronde uitgevoerd om zich een beeld te vormen van de situatie van MSR van post (IC) COVID-19 patiënten en mogelijke knelpunten te agenderen bij beleidsmakers en stakeholders.
Deze belronde gaf het volgende beeld van dat moment.