Instructie verzoek leverantie alternatief medisch hulpmiddel

Een fabrikant, gemachtigde, distributeur of importeur kan bij IGJ een verzoek indienen om medische hulpmiddelen (klasse IIa/b en III) op de markt of in de handel te brengen zonder CE-markering of zonder dat de normale beoordelingsprocedure is doorlopen.

Verzoeken kunnen per e-mail naar meldpunt@igj.nl onder vermelding van 'Corona verzoek zorgaanbieder mhm klasse II/III'.