Toezicht op gunstbetoon in de sector van medische hulpmiddelen

De inspectie heeft in de periode van 1 januari 2018 t/m 31 maart 2019 van vijftien medische hulpmiddelen leveranciers, de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) tussen leveranciers en zorgprofessionals onderzocht. Het ging om 50 DVO’s met zorgprofessionals. Tevens voerde de inspectie gesprekken over het verbod op gunstbetoon met brancheorganisaties aangesloten bij de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).