Obciążenie karą okresową Expat Med. B.V.

Inspektorat Ochrony Zdrowia i Młodzieży zastosował wobec Expat Med. B.V. środek przymusu w formie okresowej kary pieniężnej. Expat Med nie stosuje się do wcześniej nałożonego nakazu. Kolejność narastających kar pieniężnych wynosi 4000 euro tygodniowo, do kwoty nie przekraczającej 40 000 euro.

Expat Med skupia się na pacjentach z Polski. Prywatna klinika zapewnia różnego rodzaju specjalistyczną opiekę medyczną. Procedury wykonywane obejmują drobne zabiegi inwazyjne, takie jak zabiegi z użyciem botoksu i wypełniaczy, iniekcje dostawowe i usunięcie nieprawidłowej błony śluzowej macicy. Expat Med miał wcześniej trzy lokalizacje, ale obecnie działa tylko na terenie Hagi.

Inspekcja wydała Expat Med w styczniu nakaz. Wykryto różnego rodzaju nieprawidłowości. Podmiot świadczący opiekę zdrowotną otrzymał cztery miesiące na ich skorygowanie. To się jednak nie udało.

Ponieważ nakaz nie był przestrzegany, inspektorat stosuje teraz środek przymusu w formie okresowej kary pieniężnej. Jeśli Expat Med zastosuje się do nakazu w przeciągu czterech tygodni, kara pieniężna nie zostanie pobrana.

Documents