Wytyczna dla Expat Med. B.V.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd [Inspekcja ds. opieki zdrowotnej i małoletnich] wydała wytyczne dla Expat Med. bv. Inspekcja dostrzega ryzyko dla jakości i bezpieczeństwa opieki. Tymczasowo Expat Med nie może wykonywać żadnych (drobnych) zabiegów.

Oferta Expat Med skierowana jest przede wszystkim do pacjentów z Europy Wschodniej, głównie z Polski. Ten prywatny ośrodek udziela specjalistycznej opieki medycznej w różnym zakresie. Specjaliści medycyny pochodzą z Polski i pracują m.in. zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Posiadają właściwe dokumenty zezwalające na pracę w Holandii jako specjaliści medycyny.

Expat Med ma trzy ośrodki: w Eindhoven, w Hadze i w Amsterdamie. Wykonuje się tam drobne zabiegi inwazyjne, takie jak wstrzykiwanie botoksu oraz wypełnienia, iniekcje odstawowe oraz usuwanie nieprawidłowego endometrium.

Co wzbudza obawy?

Dopiero w momencie, kiedy inspekcja stwierdzi, że podjęte zostały działania naprawcze w dziewięciu aspektach, Expat Med będzie mogło ponownie wykonywać drobne zabiegi. Ponadto ośrodek musi zniwelować jeszcze dwanaście innych uchybień.

Inspekcja złożyła wizytę w Expat Med po raz pierwszy w lutym 2017 r. W trakcie tej wizyty inspekcja stwierdziła uchybienia we wszystkich kontrolowanych aspektach opieki zdrowotnej. W ustalonym terminie ośrodek miał wprowadzić stosowne zmiany i obiecał, że tymczasowo nie będzie przeprowadzać drobnych zabiegów. Kolejna wizyta w Expat Med wykazała, że uchybienia nie zostały zniwelowane w dostatecznym zakresie. Oprócz tego okazało się, że specjaliści, mimo obietnic, nadal wykonywali drobne zabiegi inwazyjne. Dlatego inspekcja podjęła decyzję o wytycznych.

Expat Med ma cztery miesiące na zlikwidowanie wszystkich uchybień. Jednym z nich jest poprawa znajomości języka niderlandzkiego wśród wszystkich specjalistów medycyny tak, by mogli oni w dostatecznym stopniu posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie. Specjaliści medycyny mają na to 12 miesięcy. Jeśli ośrodek nie zastosuje się do istrukcji, inspekcja może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia lub zastosować administracyjny środek przymusu.

Documents