Infographic: Infectiepreventie, een kwestie van gedrag en een lange adem

De inspectie bezocht in het kader van toezicht infectiepreventie 48 ziekenhuizen in 2017 als vervolg op eerdere bezoeken in 2013 en 2015. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn nu bezocht.

Ziekenhuizen kunnen en moeten nog veel verbeteren en zouden veel van elkaar kunnen leren.