Hoe bevalt het nieuwe toezicht ouderenzorg en gehandicaptenzorg?

Sinds maart 2017 is het toezicht in de ouderen- en gehandicaptenzorg veranderd. Omdat de wensen en behoeften van bewoners steeds meer centraal staan, kijkt de inspectie nu ook veel meer naar persoonsgerichte zorg. De inspectie gebruikt het nieuwe bezoekinstrument voor de beoordeling van zorg aan ouderen en mensen met een beperking die bij een zorgorganisatie wonen. Dat bestaat uit drie pijlers: persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid. Het is afgeleid van de nieuwe Kwaliteitskaders Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg die het Zorginstituut heeft vastgesteld.