Casusonderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Hoorn

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie1 ontvingen in mei 2016 een melding van het overlijden van een moeder met haar kind als gevolg van zelfdoding. De moeder en de vader van het kind waren bekend bij hulpverlenende instellingen.
De Inspectie Veiligheid en Justitie vroeg informatie op bij de politie ten behoeve van het onderzoek. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij het gezin.