Medische software doorgelicht - artikel

Veilig gebruik van software in de gezondheidszorg is een voorwaarde voor het verlenen van goede zorg. Daarvoor is het nodig dat fabrikanten en softwareleveranciers veilige producten maken.

In het document wordt verwezen naar de 'resultaten van in 2013/2014 uitgevoerde marktscan'. Deze resultaten kunt u hier downloaden.