Kader IGZ-NZa: Toezicht op goed bestuur

Wat verstaan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder goed bestuur in de zorg? Wat verwachten zij van zorgbestuurders op het gebied van kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg? Hoe is de verhouding tussen de raad van toezicht en de externe toezichthouders IGZ en NZa? Die vragen beantwoorden zij in het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ dat ze samen hebben opgesteld.