Tijdschrift: Kijken met andere ogen

Op 12 mei 2016,  de Dag van de Verpleging, werd dit tijdscrhift bezorg bij zo’n 600 verpleeghuizen. Uit de inspectiebezoeken bleek dat nog niet alle kernelementen van de zorg voor dementerenden werden toegepast in de dagelijkse zorg. Met deze uitgave wil de inspectie aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk, uitleggen wat de 8 kernelemente precies inhouden.