IGZ Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

Om Nederland gezond en wel te houden, bewaken en bevorderen wij de veiligheid en kwaliteit van zorg .Wij doen dat onafhankelijk van, maar wel in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg. We zien erop toe dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen binnen de wet- en regelgeving. En dat ze hun eigen normen respecteren en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg.

We zetten onze toezichtcapaciteit proactief en gericht in op de grootste risico’s in de zorg; dat noemen we risicotoezicht. Als uitgangspunt kiezen we daarbij het perspectief van de burger, die patiënt en cliënt.

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor goede zorg vanuit de verwachtingen en behoeften van patiënten en cliënten. Dus ook voor de verdere ontwikkeling van deze goede zorg. Fouten en ongelukken zijn helaas onvermijdelijk, ook in de zorg. Belangrijk is dat van fouten wordt geleerd, zodat de veiligheid wordt gewaarborgd en de kwaliteit verbetert. Hiermee stimuleren we zorgverleners en -besturen om hun zorg veiliger en beter te maken.

Maar als een zorgaanbieder roekeloos gedrag vertoont, niet leert van fouten of de wet overtreedt, aarzelen we niet een strengere maatregel te nemen. Dat doen we proportioneel, transparant en afgestemd op de ontwikkelfase van de zorgaanbieder, in het belang van goede zorg.