Basisset Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Hiertoe brengt de inspectie jaarlijks de Basisset kwaliteitsindicatoren uit. Dit is de dertiende jaargang.
De gegevens van deze indicatoren worden per ziekenhuis gepubliceerd op dhd.nl