De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015

De brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ gaat over de wetten die de zorg regelen. Dit zijn de vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden.

Hoort bij