Reactie op verbeterplan van Kinderopvang De Dobbel

Kinderopvang De Dobbel heeft een verbeterplan opgesteld na onderzoek van de inspectie in februari 2019. In onderstaande brief reageert de inspectie op dit verbeterplan.