Aanwijzing Stichting Kindvoorop

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 4 juli 2019 aan Stichting Kindvoorop een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 van de Jeugdwet.