Beeïndiging eerste deel aanwijzing Juzt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 2 mei 2019 aan Juzt een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 Jeugdwet. Het eerste deel van de aanwijzing is op 28 mei 2019 beëindigd.