Last onder dwangsom voor KidzTower bv

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 8 mei 2019 aan KidzTower B.V. een last onder dwangsom opgelegd ex artikel 9.5 jo. artikel 9.3 Jeugdwet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van de Jeugdwet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen en het dictum (de door de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling te nemen maatregelen) van een gegeven last onder dwangsom openbaar.