Aanwijzing Juzt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 2 mei
2019 aan Juzt een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 van de Jeugdwet. Op grond
van de Jeugdwet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen en het dictum (de door Juzt te nemen maatregelen) van een gegeven aanwijzing openbaar.